Gmina Iłowa Partnerem DKE

Gmina Iłowa przystąpiła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Dzięki nabyciu statusu Partnera, możliwe będzie skoordynowanie działań lokalnych szkół z firmami, które inwestują lub zainteresowane są inwestycjami w Iłowej.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny ułatwia nawiązanie współpracy w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia kierunkowego na potrzeby przedsiębiorstw.

– Chcemy być pełnoprawnym członkiem rodziny LSSE. To kolejny naturalny krok w poszerzeniu oferty inwestycyjnej Gminy Iłowa. Młodzi, dobrze wykształceni, ambitni i pomysłowi ludzie to przyszłość regionu. Uczestnictwo w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym to „otwarte drzwi” dla naszych uczniów i szansa na zdobycie wiedzy, której nie na w podręcznikach – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Klaster Edukacyjny LSSE ułatwia prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, branże. Zwiększa także dostępność do praktycznej nauki zawodu.

Jego celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy a także zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry.

Gmina Iłowa Partnerem DKE

Informator LSSE

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl