172 tys. złotych dla sołectw

W 2019 roku do dziesięciu sołectw Gminy Iłowa trafi rekordowe 172 tys. złotych w formie funduszu sołeckiego. 

 

Podczas wtorkowego spotkania (17 lipca br.) Burmistrz Paweł Lichtański poinformował sołtysów o wysokości funduszu i zasadach jego planowania. Każde z dziesięciu sołectw Gminy Iłowa ma do dyspozycji określoną kwotę w danym roku budżetowym. W roku 2019 będzie to 172 tys. 116 zł. do podziału między poszczególne sołectwa. Wielkość funduszu uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców wsi.

Sołectwo Borowe otrzyma 23 tys. 880 zł, Czerna – 22 tys. 227 zł,Czyżówek – 14 tys. 643 zł, Jankowa Żagańska – 22 tys. 791 zł, Klików – 10 tys. 926 zł, Konin Żagański – 32 tys. 778 zł, Kowalice – 8 tys. 823 zł, Szczepanów – 15 tys. 544 zł, Wilkowisko – 9 tys. 386 zł, Żaganiec – 11 tys. 113 zł.

– Dzięki pieniądzom, które każdego roku trafiają do Waszych sołectw z budżetu gminy, w formie funduszu sołeckiego, mieszkańcy mogą decydować o najważniejszych zadaniach do realizowania w danym roku. Różnorodność prowadzonych inwestycji w ramach funduszu jest budująca. Począwszy od wyposażenia świetlic poprzez np. budowę boiska do piłki plażowej czy oświetlenia – powiedział Burmistrz P. Lichtański, który przedstawił zebranym prezentację zawierającą podsumowanie najważniejszych zadań zrealizowanych w sołectwach w latach 2015-2018.

W spotkaniu uczestniczyły także Monika Wołujewicz Skarbnik Gminy oraz Aldona Slipaczek-Jurek Sekretarz Gminy, które przypomniały m.in. o zasadach realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

– Środki funduszu mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju. Najczęściej są to zadania obejmujące sprawy utrzymania i doposażenia sal wiejskich, utrzymania gminnych zieleni, utrzymania dróg, organizowania wydarzeń kulturalnych i społecznych – powiedział obecny na spotkaniu Mirosław Wdowiak Przewodniczący Rady Miejskiej.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji zawierającej podsumowanie inwestycji zrealizowanych w sołectwach w latach 2015-2018.

PREZENTACJA