1944 PAMIĘTAMY

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 rozpoczęło się militarne wystąpienie żołnierzy Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę oddziałom niemieckim.

Słabo uzbrojeni powstańcy samotnie walczyli przez 63 dni licząc na pomoc zbliżających się do stolicy oddziałów wojska radzieckiego. W wyniku walk powstańczych, nalotów bombowych i ostrzałów artyleryjskich uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.

Aby oddać cześć Powstańcom Warszawskim zatrzymajmy się na minutę 1 sierpnia o godz. 17.00.

 

Jest takie miasto, które każdego roku zamiera 1 sierpnia na jedną minutę, aby oddać hołd tym, którzy polegli broniąc Warszawy.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl