30. Rocznica Wolnych Wyborów

Pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu po II wojnie światowej odbyły się w naszym kraju 4 czerwca 1989 roku.

4 czerwca 1989 r. to jedna z najważniejszych dat w najnowszej historii Polski. W efekcie obrad Okrągłego Stołu odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jednoczesny stopień klęski komunistycznej władzy doprowadziły do powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej.

Nowy parlament znowelizował konstytucję, wykreślając m.in. postanowienia o kierowniczej roli PZPR oraz dokonując zmiany nazwy państwa z Polski Rzeczypospolita Ludowa na Rzeczypospolita Polska. Wybory czerwcowe również na arenie międzynarodowej zostały uznane za sygnał dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Sejm RP VII kadencji ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

W wyniku nowych wyborów utworzono rząd z pierwszym niekomunistycznym premierem, którym został Tadeusz Mazowiecki. Czerwcowe wybory zapoczątkowały upadek komunizmu w Polsce.

Symbolem wyborów z 1989 roku stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe”.