Siatkówka

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Iłowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2017 rok.

Zarządzenie nr 283/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie nr 293/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie nr 297/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 

Zarządzenie nr 284/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 296/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 299/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 roku

 

Zarządzenie nr 282/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie nr 292/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie nr 298/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Magdalena Muzika
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych
m.muzika@ilowa.pl