338. rocznica

17 maja 1679 roku Iłowa otrzymała prawa miejskie.

„Prawa miejskie oparte na wzorze magdeburskim otrzymała Iłowa na sejmie saskim 17 maja 1679 roku. Bardzo wpływowa na dworze saskim baronowa Helga von Frisen najpierw doprowadziła do małżeństwa swej córki Joanny z hrabią Maksymilianem Schollendorfem, potem zaś wskutek intryg i zabiegów dworskich odkupiła od córki iłowskie dobra pałacowe. Jako faworysta księcia – elektora Jana Jerzego II wkrótce uzyskała nadanie dla Iłowej praw miejskich, po czym dwa lata później odsprzedała swoją posiadłość (ze znacznym zyskiem) żarskiemu magnatowi Baltazarowi Erdmannowi von Promnitz. Ten zaś przekazał te dobra swojemu młodszemu synowi Fryderykowi.

W akcie nadania praw miejskich ustalono najpierw trzy, a potem cztery dni targowe (jeden jarmark na każdą porę roku), ustrój (statut) samorządu miejskiego, pieczęć (herb) miasta oraz inne prawa, przywileje i obowiązki mieszczan. Herb miejski pozostał bez zmian (na czerwonym polu stojący złoty lew), ale już w 1688 roku dodano do figury heraldycznej nowe elementy: złotą strzałę i dwie gwiazdy z herbu von Promnitz na tarczy herbowej miasta Halbau (Iłowa) na czerwonym polu widniał teraz stojący lew koloru białego, trzymający w prawej łapie złotą strzałę. W dolnym lewym i górnym prawym rogu znajdowały się dwie złote gwiazdy symbolizujące przychylność miastu żywiołu ziemi i żywiołu powietrza.”

Dzieje herbu i miasta Iłowa. Fakty i legendy
Jerzy Leżyński