4 osoby stojące w sali. Mężczyzna trzyma oprawiony herb Iłowej

Wizyta w partnerskiej gminie

 

08 października 2015r.  w Niemczech odbyło się spotkanie burmistrza Pawła Lichtańskiego z Ralfem Brehmerem, włodarzem partnerskiej gminy Rietschen, z którą Iłowa od 17 lat związana jest umową współpracy.

Podczas wizyty polskiej delegacji,  dokonano oficjalnego otwarcia Polsko-Niemieckiego Centrum Spotkań FEMA, które zostało wyremontowane w ramach unijnego projektu współpracy transgranicznej naszych gmin. Odnowione pomieszczenia są miejscem spotkań i imprez, które mają charakter transgranicznej integracji. Obie gminy od wielu lat pielęgnują partnerskie stosunki. – Jesteśmy zgodni z burmistrzem Ralfem Brehmerem, w kwestii podtrzymania dobrej tradycji współpracy naszych gmin. Liczymy na to, iż uda się zrealizować wspólnie jeszcze wiele projektów. – stwierdził burmistrz Lichtański.

Paweł Lichtański i Ralf Brehmer wymieniali poglądy i omówili propozycje dalszej współpracy. Przedstawiciel niemieckiego samorządu otrzymał upominek. – Liczę na to, iż herb Gminy Iłowa znajdzie w Pańskim gabinecie godne miejsce  i  będzie symbolem naszej przyjaźni. – powiedział burmistrz Iłowej. Wizyta pozwoliła na wyznaczenie kolejnych kierunków współpracy.

Pierwsze kontakty pomiędzy Iłową a Rietschen nawiązano już w 1997 roku. W lipcu 1998 roku została podpisana umowa o współpracy partnerskiej. Ponad 17-letni okres współpracy odznacza się szczególnie przyjaznymi kontaktami, częstymi wizytami i spotkaniami zarówno polskiej jak i niemieckiej strony.