78. rocznica sowieckiej agresji

17 września w Iłowej obyły się uroczystości związane z 78. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

 

W uroczystościach rocznicowych w Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej wzięli udział Burmistrz Paweł Lichtański, Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak, mieszkańcy gminy, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Iłowej, a także przedstawiciele Koła Sybiraków z Iłowej, Czyżówka oraz delegaci z Zielonej Góry. Zebrani oddali hołd milionom obywateli polskich, ginących w katowniach Gestapo, mordowanych przez NKWD, wywożonych do niemieckich obozów koncentracyjnych i deportowanych w głąb ZSRS do łagrów oraz na zsyłkę.

We wrześniu 1939 roku dwaj sprzymierzeni ze sobą wrogowie Polski, Niemcy i Związek Sowiecki, najechali Rzeczpospolitą w  ramach potajemnego porozumienia z 23 sierpnia 1939 roku, rozpoczynając drugą wojnę światową. Niemcy wraz ze Słowacją zaatakowali 1 września 1939 roku, a Sowieci – 17 września. Kraj został podzielony między okupantów, których celem było zniszczenie narodu polskiego i ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej.

 

Syberia – to tragiczna nuta
Z daleka echem wraca czas.

Kołyma, Kola i Workuta –
Tam wspólny los połączył nas …

Stanisława Wiatr- Partyka „Pieśń Sybiraków”