80. rocznica pierwszej masowej zsyłki na Syberię

W niedzielę, 16 lutego, w Iłowej uroczyście upamiętniono tragiczną 80. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków przeprowadzoną przez ZSRR na zajętych w 1939 r. wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej.

 

Uroczystości upamiętniające pierwszą masową deportację rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Chrystusa Króla. Obecni byli sybiracy, przedstawiciele samorządu, burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz radni.

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez panią Danutę Szeszo, pana Mieczysława Jakubowicza oraz panią Patrycję Zielińską. Wzruszające wspomnienia mieszkańców naszej gminy odczytali nauczyciele, a uczniowie pięknie recytowali, śpiewali i reprezentowali poczty sztandarowe Związku Sybiraków Koło Iłowa, Związku Sybiraków Koło Czyżówek oraz szkoły. Po uroczystości w kościele zebrani udali się na cmentarz, aby pod Krzyżem Sybiraków złożyć kwiaty i oddać cześć zesłanym.

Szacuje się, że w ramach czterech zsyłek władze sowieckie deportowały ze wschodnich obszarów II RP na daleką północ, na Syberię, na stepy Kazachstanu i w wiele innych miejsc imperium 1 300 000 Polaków. Wywożono głównie rodziny osadników wojskowych, uczestników wojny polsko-bolszewickiej, kolejarzy i leśników. Na nieludzkiej ziemi zginął co trzeci wywieziony. Pierwsza wywózka – w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku – była największa i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar.

5 listopada 2019 w iłowskiej szkole podstawowej odbyła się żywa i piękna lekcja historii klas ósmych, podczas której uczniowie poznali tragiczne doświadczenia ludzi, którzy przeżyli na zesłaniu swoje dzieciństwo i stracili swoich najbliższych. Gośćmi spotkania byli Sybiracy z Żagania, Iłowej i Czyżówka. Pani Maria Jastrzębskapan Józef Bernadpani Alina Dzięgo i pani Maria Rawska wspominali wielotygodniową podróż, która odbywała się w niezwykle trudnych warunkach. Spotkanie to zostało udokumentowane w formie reportażu filmowego. Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze spotkania: