Akademia kompetencji językowych i komputerowych

Ruszył projekt pn. “Akademia kompetencji językowych i komputerowych”. 

 

W ramach projektu Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zaprasza na kursy językowe lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmuje także podręczniki, egzaminy końcowe, które są nieodpłatne dla uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów.

Wsparcie skierowane jest do osób, które:

  • uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubuskiego (w szczególności w powiatach: nowosolskim, żagańskim, strzelecko-drezdeneckim),
  • posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (co najwyżej ukończyły szkołę średnią),
    są w wieku 25 – 64 lata,
  • są aktywne lub nieaktywne zawodowo (jednak gotowe do podjęcia pracy) i nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • pragną podnieść umiejętności z własnej inicjatywy,
    – posiadają wysoką kulturę osobistą.

Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej biurze projektu . Zajęcia odbywać się będą w lokalizacjach i terminach zgodnych z  harmonogramem

Kontakt:

Biuro Projektu:  Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań

tel: 534 01 05 11, 533 32 26 18, 68 479 16 03

mail: szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl