Akcja przewonienia gazu ziemnego

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 23-30 października 2017 r. przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego.

 

Akcja polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Akcja prowadzona będzie na na terenie Gmin:

 • Iłowa obszar miejski,
 • Bytom Odrzański obszar miejski i wiejski,
 • Zielona Góra,
 • Świdnica (pow. zielonogórski), miejscowości: Rybno i Wilkanowo,
 • Otyń,
 • Nowa Sól plus obszar miasto,
 • Małomice,
 • Gubin,
 • Jasień obszar miejski i wiejski,
 • Lubsko obszar miejski i wiejski,
 • Żary obszar miejski,
 • Wymiarki,
 • Szprotawa obszar miejski i wiejski,
 • Żagań obszar miejski i wiejski;

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Dariusz Garbaciak
Kierownik Sekcji Dyspozycji
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.