Aktywni Obywatele – szansa na dofinansowanie

20 lutego w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, ul. Stary Rynek 17 w Zielonej Górze (wejście od ul. Lisowskiego) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

 

O dotacje z nowego programu dla organizacji społecznych mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Budżet Funduszu wynosi 30 mln euro. Konkurs dotacyjny ruszy w połowie lutego 2020 r.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia programu, zasady pierwszego konkursu dotacyjnego, a także wyzwania związane z obszarami wspieranymi przez Fundusz oraz inspirujące przykłady działań. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.

W spotkaniu mogą wziąć udział większe i mniejsze organizacje (z minimum rocznym stażem działania) zarówno z lubuskiego, jak i sąsiednich województw.

Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lutego 2020 poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:  http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia-i-webinaria

Organizatorami spotkania są Fundacja im. Stefana Batorego i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania udziela Kamilla Obuchowska tel. 66 1842501, mail: baba@babazg.home.pl

W sprawach dotyczących samego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i założeń spotkania prosimy o kontakt z Olgą Sokołowską tel. 22 5360242, mail: osokolowska@batory.org.pl

Więcej informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: www.aktywniobywatele.org.pl.