Awarie sieci kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy,
ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury) wystąpiły okresowe i krótkotrwałe awarie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Iłowa.

Problemy dotyczą głównie zamarzających zaworów w studniach podciśnieniowych, w wyniku których powstają utrudnienia w odbiorze ścieków.
Jednakże zapewniamy, że służby komunalne wszelkimi dostępnymi środkami czynią starania minimalizujące skutki występujących niedogodności.
Przepraszamy za utrudnienia.
Wojciech Kaczmarski
Kierownik Referatu Gospodarki Kumunalnej