Święta w Iłowej

Bożonarodzeniowe tradycje kulinarne w sztuce malarskiej

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Bożonarodzeniowe tradycje kulinarne w sztuce malarskiej”.

Celem konkursu jest m.in. przybliżenie dzieciom i młodzieży polskich tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danego regionu.

Konkurs obejmuje malarstwo ilustrujące bożonarodzeniowe potrawy. Mogą w nim uczestniczyć dzieci przedszkolne, szkolne oraz młodzież. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, własnoręcznie wykonaną pracę w formacie A3 (dowolnie obraną techniką malarską akwarela, tempera, olej, pastela, kolaż, asamblaż, techniki łączone). Mile widziana pomysłowość!

Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela, wiek uczestnika oraz telefon kontaktowy.

Termin nadsyłania prac to 14.12.2016 r. do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15 (prace złożone po terminie nie będą przyjmowane).

Pozostałe informacje znajdują się w linku poniżej:

KONKURS

Maria Żarska 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej