Budynki rekreacyjne dofinansowane

Umowy na przebudowę budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim oraz budowę nowego obiektu w Czernej zostały podpisane.

 

10 lipca 2017 roku Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowski oraz Skarbnik Gminy Ewa Pasternak – Jerz podpisali w Iłowej umowy na dofinansowanie zadań pod nazwą: Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim i Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej. Operacje realizowane będą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity przebudowy obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim to 146 681,39 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowane w wysokości 75 tys. 880 zł. W ramach zadania obiekt zostanie przebudowany i wyposażony w potrzebny sprzęt (zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe (ławki z wieszakami), stojak na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Będzie to budynek użyteczności publicznej udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.

Przewidywany koszt inwestycji pn. Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej to 242 584,89 zł. Przyznane dofinansowanie to 125 tys. 493 zł. W obiekcie powstanie: szatnia, łazienka, sala do ćwiczeń, pomieszczenie socjalne oraz magazynek. Pomieszczenia wyposażone zostaną w: szafkę ubraniową, biurko, krzesła (2 szt.), szafę biurową (1 szt.), taborety (40 szt.), wieszaki stojące (10 szt.), kosze na nieczystości (2 szt.), regały magazynowe (4 szt.), szafkę na środki czystości i sprzęt gospodarczy, wieszaki wiszące (2 szt.), maty do ćwiczeń ( 10 szt.) oraz zestaw do ćwiczeń siłowych ( 1 szt.). Dodatkowo przed budynkiem zainstalowane zostaną stojaki na rowery  oraz kompresor do pompowania kół rowerowych. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku parterowego wynosi 77 m kw.

-Dzięki dofinansowaniu z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało nam się zrealizować wiele inwestycji na terenie gminy. Obecnie prowadzone są prace remontowe trzech ulic w centrum Iłowej – Batorego, Pułaskiego i Placu Wolności. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, w ramach których złożyliśmy wnioski na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę nowego targowiska miejskiego w Iłowej – mówi Burmistrz Paweł Lichtański.

-Pomoc finansowa ze środków Programu jest skierowana w dużej mierze do małych gmin. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego, i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia – zauważa Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Modernizacja budynku w  Koninie Żagańskim oraz budowa nowego obiektu w Czernej znacząco wpłynie na wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu. W wyniku realizacji projektów możliwe będzie upowszechnienie aktywności rekreacyjnej wśród mieszkańców gminy.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl