Budżet skierowany na inwestycje

29 grudnia br. radni przyjęli jednogłośnie budżet na rok 2021.

– Zawsze staram się znaleźć w budżecie naszej gminy coś co nas wyróżnia na tle lat poprzednich. Po raz pierwszy 75% wydatków majątkowych stanowią środki własne gminy (to blisko 5 milionów złotych), które zamierzamy przeznaczyć na inwestycje. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej  gminy, którą mamy zaszczyt wspólnie z radnymi reprezentować – powiedział podczas sesji burmistrz Paweł Lichtański.

W roku 2021 zrealizowane zostaną programy wsparcia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych, wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono blisko 200 tysięcy złotych.

Planowana jest również duża inwestycja polegająca na modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej. – Liczę na to, że w 2021 roku zrealizujemy także zadanie, którego w uchwale budżetowej nie ma – to przebudowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Młyńskiej. Jeszcze w styczniu planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

Ponadto w uchwale budżetowej zabezpieczono środki na:

 • przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie wraz z budową systemu monitoringu pracy SUW (zakup agregatu prądotwórczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Koninie Żagańskim)
 • opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej i Klikowie
 • budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej, Konopnickiej i Ogrodowej (II etap)
 • opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej z Czernej do Iłowej
 • remont ul. Krótkiej w Iłowej
 • remont ul. Kościelnej w Iłowej
 • przebudowę ul. Pałacowej w Iłowej
 • budowę parkingu przy ul. Surzyna i ul. Żagańskiej
 • opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi przy ul. Traugutta 23-26
 • budowę parkingu -osiedle Czyżówek
 • przebudowę chodnika przy ul. B. Chrobrego w Iłowej
 • opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bpa. W. Pluty
 • wymianę pokrycia dachowego i systemu ogrzewania w budynku przy ul. Plac Wolności 17
 • modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej
 • modernizację budynku przy ul. Kolejowej 11 w celu utworzenia klubu dziecięcego w ramach programu „Maluch Plus”
 • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej, Konopnickiej i Ogrodowej (II etap)
 • przebudowę studni kanalizacji sanitarnej
 • modernizację przepompowni ścieków
 • budowę zbiorników na ścieki na terenie Gminy Iłowa
 • zakup ciągnika do koszenia trawy (Fundusz Sołecki Konin Żagański)
 • dofinansowanie do gminnego programu wymiany źródeł ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji fotowoltaicznych
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola w Iłowej
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego
 • rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa (w tym z FS Szczepanów, FS Wilkowisko, FS Borowe)
 • wymianę opraw gminnego oświetlenia drogowego
 • termomodernizację świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
 • zakup i montaż wiaty w Jankowej Żagańskiej (FS Jankowa Żagańska)
 • renowację grobowca Hochbergów na cmentarzu komunalnym w Iłowej
 • opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu nawodnienia boisk sportowych w Koninie Żagańskim i w Czernej
 • budowę ogrodzenia na stadionie miejskim w Iłowej.
Dochody gminy w przyszłym roku to 37 565 840,65 złotych w tym:
 • dochody bieżące w kwocie 32 634 349,25 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 43 680,00 złotych,
 • dochody majątkowe w kwocie 4 931 491,40 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 657 491,40 złotych.
39 014 473,60 złotych to wydatki budżetu gminy, na które składają się:
 • wydatki bieżące w kwocie 32 256 252,36 zł,
 • wydatki majątkowe w kwocie 6 758 221,24 złotych.

Wszystkie podjęte podczas obrad uchwały znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej.

Archiwalna transmisja obrad znajduje się w linku: https://esesja.tv/transmisja/11895/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-ilowej-z-dnia-29-grudnia-2020.htm#porzadek

Zachęcamy również do zapoznania się ze sprawozdaniem burmistrza obejmującym okres od 20 listopada do 22 grudnia 2020 roku.