Uchwały i podziękowania

28 czerwca br. radni podjęli uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Podziękowali także pani dyrektor  Przedszkola w Iłowej za ponad 30-letnią pracę.

 

Podjęta, podczas sesji Rady Miejskiej, uchwała ma na celu doprecyzowanie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu na czas nieokreślony oraz lokali socjalnych, a także zniwelowanie i dostosowanie jej zapisów do aktualnego stanu prawnego.

W uchwale wyznaczone zostały zasady zamiany mieszkań, a także kryteria jakie osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego musi spełniać. Sprecyzowano także zasady i warunki obniżenia czynszu, sposób oddawania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80m2 powierzchni użytkowej. Uchwała reguluje także pierwszeństwo do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne z mieszkaniowego zasobu gminy.

Burmistrz Paweł Lichtański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak, w imieniu radnych oraz mieszkańców, podziękowali pani dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iłowej Iwonie Kaniewskiej za ponad 30-letnią pracę dydaktyczną. – Dziękuję Państwu za docenienie mojej pracy. Bardzo się cieszę, że w Iłowej powstanie nowe przedszkole. Życzę, aby nowa placówka zbudowana została jak najszybciej, była bezpieczna i przyjazna dzieciom – powiedziała dyrektor I. Kaniewska. Od 1 września 2017 roku funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej będzie pełnić Pani Ewa Osłońska.

Podczas środowych obrad radni jednogłośnie przegłosowali także uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017 – 2020 oraz w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na jej obszarze.

Burmistrz Paweł Lichtański złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 16.06.2017 do 27.06.2017 r., które dostępne jest poniżej:

SPRAWOZDANIE

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl