Cześć pamięci Sybiraków!

W niedzielę, 14 lutego 2021 r., w specjalnym reżimie sanitarnym upamiętniono 81. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków przeprowadzoną przez ZSRR na zajętych w 1939 r. wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej.

 

Pomimo znacznych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa mieszkańcy naszej gminy pamiętali o bolesnych wydarzeniach z lutego 1940 roku. W minioną niedzielę odprawiona została msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej w intencji Zesłańców Sybiru. Odbyła się także krótka ceremonia złożenia kwiatów na cmentarzu komunalnym przy krzyżu upamiętniającym zesłanych, w której gminę reprezentowali burmistrz Iłowej Paweł Lichtański i przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak wraz z przedstawicielami rady.

Zebrani oddali hołd milionom obywateli polskich, ginących w katowniach Gestapo, mordowanych przez NKWD, wywożonych do niemieckich obozów koncentracyjnych i deportowanych w głąb ZSRS do łagrów oraz na zsyłkę.

Cześć pamięci Sybiraków!