Czy twoje przedsiębiorstwo musi się zarejestrować w BDO?

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami została utworzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom występującymi w tym sektorze.

 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach  – BDO jest to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem rejestracji zobligowani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO do Marszałka Województwa Lubuskiego do 31 grudnia 2019 r.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru – BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 •  firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 •  gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 •  zakłady fryzjerskie,
 •  producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 •  warsztaty samochodowe,
 •  warsztaty rzemieślnicze,
 •  zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Więcej informacji dostępnych jest poniżej:

https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO
www.biznes.gov.pl

http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-srodowisko/bdo/