STUDIA PODYPLOMOWE dla przedsiębiorców

DO 80 % DOFINANSOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE dla przedsiębiorców i pracowników subregionu zielonogórskiego!

 

W ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” otwarty został  ponownie nabór Formularzy zgłoszeniowych – tylko i wyłącznie dla możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele), którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektu bonów rozwojowych (w subregionie zielonogórskim) lub bonów szkoleniowych (w subregionie gorzowskim) w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim. O dofinansowanie może ubiegać się to samo przedsiębiorstwo, które uzyskało dofinansowanie w I edycji, ale tylko na usługi dla innych/nowych pracowników.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi odpowiednio dla:
● mikro przedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika to 10 000,00 PLN.

Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 68 329 78 54  lub mailowego: konsultant@region.zgora.pl.