Dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, informuje że można ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł.

 

Wnioski można składać do 15 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych – ul. Żeromskiego 25 lub pod numerem telefonu 68 368 14 15.

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa