Dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, informuje że można ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

 

Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Wnioski można składać do 31 marca  2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych lub Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego  – ul. Żeromskiego 25 oraz  pod numerem telefonu 68 368 14 15 11.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 107/8/XIV/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa

oraz

Uchwałą Nr 357/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa.