Dofinansowanie na modernizację centrum

Gmina Iłowa złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy finansowej na modernizację strategicznych ulic w jej centrum.

Zadanie pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano 17 mln euro.

Złożone przez naszą gminę wnioski obejmują:
1. Modernizację ul. Pułaskiego w Iłowej – przebudowa nawierzchni (nowa asfaltowa – 435 m), przebudowa chodników wraz z chodnikami na terenie zieleni (polbruk), wymiana krawężników, wydzielenie miejsc parkingowych dla autobusów przy Szkole Podstawowej, ‚mała architektura’ (nowe ławki 36 szt., kosze na nieczystości), wymiana kanalizacji odwodnieniowej.  Szacowany koszt to 997 tys. zł.
2. Modernizację ul. Batorego w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi -156 m (nowa asfaltowa) wraz z chodnikami (polbruk) i odwodnieniem , wymiana krawężników, wymiana kanalizacji odwodnieniowej. Szacowany koszt to 306 tys. zł.
3. Modernizację Placu Wolności w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi – 281 m wraz z chodnikami (przebudowa kostki bazaltowej na granitową, przebudowa chodników (kostka granitowa i płyty granitowe wewnątrz chodników, wymiana krawężników),  wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, wymiana kanalizacji deszczowej. Szacowany koszt to 1 mln 100 tys. zł.

Pomoc finansowa przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Określono także limit pomocy dla beneficjenta, który wynosi 3 mln zł w okresie realizacji programu.

-Będzie bardzo trudno uzyskać dofinansowanie, ponieważ do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wpłynęło ponad 160 wniosków. Wierzymy, że otrzymamy dofinansowanie na choćby jeden ze złożonych przez nas wniosków. – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

– Chcemy, żeby centrum Iłowej było wizytówką całej gminy, służyło przede wszystkim przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w tej części miasta oraz mieszkańcom korzystającym z miejsc użyteczności publicznej takich jak szkoła czy kościół. – dodał.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w drugim kwartalne 2016 r.

Mapa zbiorcza z zakresem inwestycji

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl