Dotacje dla młodzieży

Lubuska młodzież może starać się o mikrodotacje w wysokości 5 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

W ramach inicjatywy, której pomysłodawczynią jest marszałek Elżbieta Anna Polak, lubuska młodzież może starać się o mikrodotacje w wysokości 5 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Operatorem wartego 1 mln zł projektu jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy mieszkańców, młodzież oraz stowarzyszenia na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 13.30 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Wnioski można składać do 7 lipca 2017 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się [TUTAJ].

Realizatorami projektów mogą być:
1) organizacje pozarządowe/podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
2) grupy nieformalne – niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej/podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Jedna organizacja/podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę na mikrodotację i opiekować się wieloma organizacjami pozarządowymi. Grupa nieformalna może złożyć maksymalnie 2 oferty. Mikrodotacje wynoszą maksymalnie 5 tys. złotych. Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).

Jeżeli masz pomysł na realizację projektu, ZLOP pomoże Ci w znalezieniu organizacji „parasolowej”. Wnioski należy wypełnić komputerowo, podpisać i zapisać w formacie PDF oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: lim.konkurs120617@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny m – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”.

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Kontakt ZLOP – operator:
kontakt@lim.zgora.pl
tel. 570 217 017
www.lim.zgora.pl
Facebook: Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe
Instagram: LIM Inicjatywy Młodzieżowe

Kontakt UMWL:
Dorota Matuszak
tel. 537 44 55 66
d.matuszak@lubuskie.pl

Małgorzata Hajdas-Grzesik
źródło: www.lubuskie.pl