Zdobądź pieniądze na swój biznes

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, zebrani omawiali kwestie dotyczące pozyskania środków na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej. 

W spotkaniu, które odbyło się 28.09.2016 roku uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, w tym także przedstawiciele Gminy Iłowa (pracownicy Urzędu Miejskiego, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania).

Nabór wniosków na realizację zadań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej lub jej rozwojem nastąpi w grudniu bieżącego roku.

Podstawowe zasady ubiegania się o środki w ramach utworzenia działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: http://bory.org.pl/2016/10/zdobadz-pieniadze-na-swoj-biznes/.

Informacje związane z rozwojem działalności gospodarczej lub wspieraniem współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą dostępne są w tym miejscu: http://bory.org.pl/2016/10/rozwin-swoja-firme/.

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem środków finansowych na realizacje operacji w ramach wyżej wspomnianych działań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (68) 377 47 17, mailowo biuro@bory.org.pl lub osobiści w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie (ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa).

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl