Podzielili się opłatkiem

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję za owocną współpracę i trud, jaki wkładacie w rozwój Waszych Małych Ojczyzn. Działania jakie podejmujecie, wpływają bezpośrednio na rozwój całej gminy, dlatego też Wasze zaangażowanie jest tak cenne.

Pomagacie w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, dbacie o wizerunek waszych sołectw oraz dobre relacje między mieszkańcami.

Pracujecie dla dobra miejscowej wspólnoty, dlatego też życzę Wam, drodzy Sołtysi, spełnienia planów i zamierzeń w bieżącej kadencji oraz owocnej pracy na rzecz Gminy Iłowa.

Burmistrz Iłowej
Paweł Lichtański