E-usługi dla Iłowej

6 marca br. podpisano umowę na Budowę platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa.

 

System utworzony zostanie w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”.

W miniony poniedziałek Burmistrz Paweł Lichtański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz, podpisał umowę z przedstawicielem firmy Sputnik Software Sp. z o.o. Arturem Baką. Wykonawca zadania, wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego, zrealizuje przedmiot umowy do 31 grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to ponad 450 tys. zł.

W ramach zadania wdrożone zostaną usługi elektroniczne pozwalające mieszkańcom Gminy Iłowa załatwić on-line sprawy związane z podatkami. Urząd zostanie wyposażony także w niezbędny sprzęt komputerowy.  – Możemy mówić o dużym sukcesie, ponieważ 85% dofinansowanie, które otrzymaliśmy pozwoli na wdrożenie nowoczesnego systemu ułatwiającego mieszkańcom, osobom niedowidzącym, przedsiębiorcom i instytucjom załatwianie urzędowych spraw przez internet – mówi burmistrz Paweł Lichtański – To duży krok w kierunku modernizacji administracji w naszej gminie – dodaje włodarz.

Nowy, elektroniczny system obsługi mieszkańca ułatwi bieżące sprawdzanie podstawy opodatkowania, zaległości, odsetek, kwot należnych podatków. Pozwoli także na opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej. Dzięki niemu mieszkańcy i turyści powiadomieni zostaną także o ważnych wydarzeniach. Powstanie aplikacja do komunikacji z mieszkańcami, dzięki której będzie można zgłosić np. usterkę.

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego ­ Lubuskie 2020 na lata 2014-­2020, Oś 2. Rozwój cyfrowy.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl