E-usługi dofinansowane!

Gmina Iłowa otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa. 

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 9 sierpnia br. zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na: rozwój przedsiębiorczości oraz innowacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Głównym celem projektu, którego wartość to  450 tys. 795 zł, jest ułatwienie dostępu do nowoczesnej elektronicznej administracji w Gminie Iłowa. Dzięki odpowiedniej platformie internetowej czynności z zakresu: podatków, gospodarki odpadami załatwimy szybciej, dużo prościej i w dużej mierze przez internet.

– Możemy mówić o dużym sukcesie, ponieważ 85% dofinansowanie, które otrzymaliśmy (383 tys. 176 zł.) pozwoli na wdrożenie nowoczesnego systemu ułatwiającego mieszkańcom, osobom niepełnosprawnym (niedowidzącym), przedsiębiorcom i instytucjom załatwianie urzędowych spraw przez internet – mówi burmistrz Paweł Lichtański – Usługa daje możliwość bieżącego sprawdzania podstawy opodatkowania, zaległości, odsetek, kwoty należnych podatków. Ułatwia opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej. Pozwala także na informowanie mieszkańców i turystów o ważnych wydarzeniach – podsumował.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl