Edukacja inspiracja

Ruszyła 10. edycja Programu Stypendialnego Horyzonty.

 

Do 17 maja młodzi ludzie z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków, dzięki którym będą mogli uczyć się w najbardziej wyjątkowych szkołach średnich w kraju.

Stypendium daje szansę na naukę w ciekawych liceach i technikach w Polsce i zwiększa szanse edukacyjne młodzieży z mniejszych miejscowości i z rodzin o skromnych dochodach. Wzmacnia w stypendystach poczucie własnej wartości i umiejętność współpracy oraz buduje odwagę do realizacji własnych pasji,  pomysłów na życie i przełamywania schematów.

Stypendium pokrywa koszty:

  • zakwaterowania i wyżywienia w bursie w mieście nauki,
  • biletów komunikacji miejskiej,
  • wycieczek szkolnych,
  • kursu w szkole językowej i egzaminu certyfikującego z języka obcego,
  • letnich i zimowych obozów organizowanych przez fundację,
  • opiekę koordynatora regionalnego i psychologa,
  • udziału ciekawych w warsztatach i szkoleniach,
  • indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego stypendysty,
  • dodatkowych, comiesięcznych spotkań z koordynatorem (kręgle, kino, teatr, wyjście do restauracji itp.).

Program Horyzonty pomaga stypendystom osiągnąć równowagę między nauką a rozwojem osobistym. To nie tylko wsparcie materialne takie, jak pokrycie kosztów mieszkania w bursie, wyżywienia, wakacji czy ferii. To przede wszystkim unikalne doświadczenie, dzięki któremu stypendyści mogą stać się samodzielnymi ludźmi, gotowymi na wyzwania XXI wieku.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.efc.edu.pl.