Fundusz sołecki i siłownia pod chmurką

W Koninie Żagańskim powstanie pierwsza w gminie siłownia plenerowa.

Podczas spotkania z mieszkańcami (19 lutego), w którym wziął udział burmistrz Paweł Lichtański oraz kierownik ZGKiM Józef Brzezicki omówiono wydatki funduszu sołeckiego w 2015 r.

Burmistrz przedstawił priorytetowe zadania do zrealizowania w 2016 roku i odpowiadał na pytania mieszkańców.

– W bieżącym roku chcemy wybudować siłownię zewnętrzną, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Do 18 marca br. nasza gmina złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Programem wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania. Kwota inwestycji to 22 tys. zł. Koszty jakie poniesie nasza gmina to 11 tys. zł, które zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego” – mówił do zebranych.

W ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zostanie zrealizowany m.in. remont samochodu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej. Naprawione zostaną także rynny w garażu OSP.

Wykonany zostanie chodnik do szatni na boisku sportowym oraz zakupione zostaną nowe ławki.

Utrzymanie zieleni w Koninie oraz  utwardzenia terenu pod wiatą do biesiadowania to kolejne z zaplanowanych na 2016 rok zadań.

Podczas zebrania mieszkańcy zgłaszali wolne wnioski i sugestie, dotyczące funkcjonowania wsi. Jednym z punktów w dyskusji było ustalenie zasad współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z Radą Sołecką oraz funkcjonowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Koninie Żagańskim.

Ponadto mieszkańcy wnosili postulaty dotyczące odbioru nieczystości z terenu posesji oraz stanu dróg i poboczy na drogach powiatowych.

– Regularnie wnioskujemy do Starostwa Powiatowego ws. złego stanu nawierzchni dróg powiatowych i ich oznakowana. – mówił podczas zebrania Paweł Lichtański.

W grudniu 2015 r. wraz z przedstawicielami Starostwa, pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej dokonali przeglądu stanu dróg powiatowych wraz z poboczami. Ustalono, że jako pierwsze zostaną wyrównane pobocza dróg z Iłowej do Szczepanowa. Sukcesywnie wymieniane będą także zniszczone znaki drogowe.

– W bieżącym roku dostawione zostaną także dwie nowe barierki na rowie przy blokach mieszkalnych w Koninie Żagańskim. – zakończył Burmistrz.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl