Twój głos ma znaczenie

Do 30 grudnia br. wydłużyliśmy termin składania anonimowych ankiet potrzebnych do opracowania wniosków i zagadnień do Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Iłowa na lata 2021-2027.

 

Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na jej wypełnienie. Otrzymane wyniki będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie naszej Gminy, służące całemu społeczeństwu.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut a dzięki temu Program Rozwoju Lokalnego będzie naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec będzie miał swój udział.

Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest w linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1VkMO5kcrQ6SmcY3Db8vdtUDUdEc2hG8e6e6LyXcB9Jk/edit?usp=sharing

Można również ją przesłać mailowo: ilowa@ilowa.pl do dnia 30.12.2020 r.