Gmina gotowa na zmiany w oświacie

Podczas sesji Rady Miejskiej (16 lutego br.) radni podjęli szesnaście uchwał, w tym uchwałę dotyczącą projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W związku z rządową reformą oświaty Rada  Miejska w Iłowej obowiązana była podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

– W Iłowej działa tylko jedna publiczna szkoła podstawowa i tylko jedno publiczne gimnazjum, organizacyjnie powiązane w Zespół Szkół, który już 1 września 2017 r. stanie się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową – mówiła podczas sesji Magdalena Muzika Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych. – Liczba dzieci i młodzieży z terenu gminy, które będą realizować obowiązek szkolny w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. to: w roku szkolnym 2017/2018 – 618 uczniów, w roku 2018/2019 – 623. Liczba miejsc w szkole jest dostosowana do przewidywanej ilości dzieci – dodała M. Muzika.

Ogólnopolska reforma szkolnictwa nie spowoduje zatem większych zmian w funkcjonowaniu oświaty w naszej gminie. Zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele nie odczują reorganizacji sieci szkół.

Podczas czwartkowego posiedzenia radni przyjęli także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej. – Nasz wniosek uzasadniamy tym, że po 2-letnim okresie sprawowania urzędu Burmistrza Iłowej jesteśmy w stanie dokonać oceny pracy pana Pawła Lichtańskiego – mówił przedstawiciel grupy wnioskujących radnych Franciszek Przynoga. – Podejmowane przez burmistrza działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych oraz uzyskiwane efekty w postaci zrealizowanych inwestycji w sferze infrastruktury komunalnej jak i społecznej, przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwoju naszej gminy. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat należy zauważyć również zwiększenie działań w zakresie promocji gminy – argumentował radny F. Przynoga.

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za”. – Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za docenienie mojej pracy i zaangażowanie w sprawy gminy. Minione dwa lata uważam za niezwykle udane zarówno pod względem pozyskania środków unijnych jak i współpracy z Radą Miejską. Przed nami jeszcze sporo pracy na rzecz Gminy Iłowa – skomentował burmistrz Paweł Lichtański.

Podczas obrad burmistrz złożył także sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 25 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r., które dostępne jest TUTAJ.

Swoje działania w roku 2016 omówili także Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Komendant Komisariatu Policji w Iłowej.

Poniżej prezentujemy Państwu informację TVP3 Gorzów Wlkp. na temat przygotowań do realizacji reformy oświaty w naszej gminie.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl