Gmina przyjazna niepełnosprawnym

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia przedstawiło rekomendacje w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej w Iłowej. 

 

Pod lupę wzięto Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Szkołę Podstawową im. Lotników Alianckich. Na tej podstawie opracowano rekomendacje dotyczące poprawy funkcjonalności architektonicznej pomieszczeń, w kierunku udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

9 stycznia br. odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiono raport wstępny z monitoringu dla Gminy Iłowa, wynikający z przeprowadzonego audytu.

Gmina Iłowa uczestniczy w projekcie pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” realizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia.

Burmistrz Iłowej Paweł  Lichtański  do prac w ramach  projektu  z przedstawicielami  Stowarzyszenia Młodych Lubuszan Katarzyną Lotka – Cuprych i Magdaleną Trzcińską zaprosił przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli : Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej , Małgorzata Groszek pracownik socjalny OPS,  Bogusław Specht Urząd Miejski,  Ewa Trela Gminne Centrum Kultury i Sportu, Alicja Moneta  Miejska Biblioteka Publiczna, Maria Walczak i Urszula Kotowska ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem oraz Irena Krasuska reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz Grażyną Kuryłowicz Przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia:

  • opracowanych dla wskazanych instytucji rekomendacji – po przeprowadzonym badaniu dostępności architektonicznej,
  • praktycznego wykorzystania zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
  • zasad obsługi niepełnosprawnego klienta (savoir vivre), dobrych praktyk w zakresie podejmowanych działań na rzecz  środowiska OzN.

W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy spotkania doświadczyli barier architektonicznych, z którymi spotykają się w życiu codziennym osoby niepełnosprawne.

Gmina Iłowa z uwagi na podjęte dotychczas działania w procesie monitoringu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i audycie dostępności, aktywnie zmierza do poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców i pełniejszej realizacji ich praw.