Gmina uhonorowana

7 grudnia br. w Zielonej Górze odbyło się 10-lecie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego Gmina Iłowa pozyskuje znaczne środki finansowe na realizację inwestycji. 

 

Podczas jubileuszowego spotkania, w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, wręczono statuetki Leadera PROW, dla osób które w swojej pracy aktywie wspierały i propagowały wdrażanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim. Nagrodzony został także Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Przy wsparciu finansowym z PROW, w naszej gminie zrealizowano wiele inwestycji m.in. zmodernizowano ulice Pułaskiego, Batorego oraz Plac Wolności. Gmina pozyskała także środki na budowę obiektu rekreacyjnego w Czernej, przebudowę obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim, przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogromne środki, jakie trafiły do samorządu Gminy Iłowa pozwoliły w znacznym stopniu poprawić infrastrukturę drogową oraz uporządkować gospodarkę wodną. Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowana została na 2019 rok. Dofinansowanie, jakie gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten cel to 1 mln 839 tys. 544 zł, czyli 64% wartości całego zadania. Dzięki wsparciu PROW, 200 gospodarstwach domowych na terenie całej gminy „wyposażonych” zostanie w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
foto. www.lubuskie.pl