Gmina usuwa azbest

Na terenie Gminy Iłowa trwa akcja usuwania niebezpiecznych pokryć dachowych wykonanych z azbestu.

 

Na unieszkodliwienie zagrażającego zdrowiu materiału gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28 tys. 963 zł. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 38 wniosków o usunięcie azbestu z prywatnych posesji. Wszystkie deklaracje złożone w terminie zostały rozpatrzone pozytywnie. Firma IMAK Krzysztof Szymczak, zajmująca się demontażem płyt, deklaruje zakończenie prac rozbiórkowych do końca lipca br.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z WIOŚ szkodliwe wyroby usunięte zostaną bez konieczności korzystania z gminnych środków budżetowych. Pomoc finansowa pokryje pełny koszt usunięcia ponad 2000 m² azbestu. Jedynym wydatkiem poniesionym przez właścicieli nieruchomości jest wykonanie nowego pokrycia dachowego.

-Dzięki uchwaleniu Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Iłowa po raz pierwszy udało nam się pozyskać środki finansowe na usunięcie tzw. eternitu. Sukcesywnie będziemy wnioskować o dofinansowanie tego typu zadań na terenie gminy. Mieszkańcy, którzy w roku 2017 nie złożyli do urzędu odpowiedniej deklaracji będą mogli starać się o dofinansowanie demontażu starych pokryć dachowych w kolejnych latach – mówi Burmistrz Paweł Lichtański.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl