Gmina wolna od azbestu

Już po raz czwarty z terenu naszej gminy usunięto blisko 40 ton niebezpiecznego azbestu.

 

Na działanie polegające na unieszkodliwieniu zagrażającego zdrowiu materiału gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 24 tys. 364 złotych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”  na lata 2019 –2023.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 13 wniosków o usunięcie azbestu z prywatnych posesji o łącznej masie 38,68 ton. Wykonawcą usługi była firma EKO 24 Barbara Plewko z Dębna.

Azbest zaliczany jest obecnie do grupy  najbardziej szkodliwych substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wdychanie pyłu może stać się przyczyną wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego. Jego pojedyncze włókna są wyjątkowo cienkie, niewidoczne gołym okiem, a po dostaniu się do oskrzeli czy płuc wczepiają się w tkankę. Nie są wydalane z organizmu i mogą się gromadzić przez wiele lat w tkance płucnej powodując zmiany chorobowe, w tym najgroźniejsze – nowotwory.

Największa szkodliwość tego materiału na zdrowie ma miejsce w momencie jego demontażu, dlatego ważne jest aby usuwanie płyt azbestowych odbywało się zawsze przez uprawnione do tego firmy przez zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

W związku z dużym zainteresowaniem programem, w kolejnych latach Gmina Iłowa będzie również wnioskować o dofinansowanie podobnych działań. Informacja o kolejnym naborze wniosków opublikowana zostanie na stronie internetowej gminy.