Iłowa otwarta na Zachód

Czas przemija, przyjaźń przetrwa  – tymi słowami burmistrz Paweł Lichtański rozpoczął uroczystą sesję Rady Miejskiej, podczas której podpisano akt partnerstwa gmin Iłowa – Blanzy (Francja). 

 

24 maja 2017 r. Burmistrz Paweł Lichtański oraz Zastępca Burmistrza francuskiej gminy Blanzy Jean Louis Savetier, podpisali umowę o współpracy gmin, której fundamentem będzie: wzajemny szacunek, poszanowanie i rozwój kultury polskiej i francuskiej oraz aktywna współpraca w zakresie m.in. turystyki, sportu oraz gospodarki.

Podpisanie aktu partnerstwa było punktem kulminacyjnym wizyty francuskiej delegacji w Iłowej, która trwała siedem dni. Uczestniczyli w niej członkowie stowarzyszenia zajmującego się podtrzymaniem polskich tradycji na terenie Blanzy, przedstawiciele merostwa oraz straży pożarnej. Goście zwiedzili m.in. Park Dworski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół przy ulicy Piaskowej, hutę szkła w Iłowej, Pałac Książęcy w Żaganiu. Goszczeni byli przez księdza proboszcza Tadeusza Lubiatowskiego.

Podczas wizyty gości z Francji obecny był także honorowy mer Blanzy André Quincy, który funkcję tę pełnił przez ponad trzydzieści lat. – Więzi historyczne, które łączą Polskę i Francję trwają od wielu wieków. Jestem szczęśliwy, ponieważ dziś podjęliśmy kolejny, ważny krok w celu podtrzymania braterstwa i przyjaźni między naszymi narodami. Chciałbym, abyśmy wspólnie tworzyli Europę przyszłości i przekazywali najmłodszym pokoleniom ważne wartości, takie jak: przyjaźń, dobre, partnerskie stosunki i przede wszystkim pokój między narodami – mówił A. Quincy podczas spotkania w auli ZSP.

Głos zabrał także burmistrz P. Lichtański Czas przemija, przyjaźń przetrwa – te słowa, w języku francuskim, dawniej widniały na zegarze słonecznym znajdującym się na ścianie bocznej iłowskiego Pałacu, obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Idealnie wpisują się one w atmosferę dzisiejszego spotkania, podczas którego zawarliśmy umowę współpracy. Jestem przekonany, że nowe partnerstwo stanie się gwarantem pozytywnych stosunków między mieszkańcami naszych gmin. Nasze dzisiejsze spotkanie jest ważnym wkładem w kształtowanie wspólnej przyszłości w Europie – powiedział P. Lichtański. – Są między nami osoby, których przodkowie pochodzą z Polski, z pewnością dla was jest to podróż sentymentalna. Część z was jest w Polsce po raz pierwszy. Jestem niezwykle dumny, że możemy gościć was właśnie w Iłowej – zakończył burmistrz.

Współpraca obu gmin opierać się będzie także na wymianie młodzieży oraz wspólnym pielęgnowaniu polskiej i francuskiej kultury.

24 maja, uchwałą Sejmiku Województwa, nadano „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” przedstawicielom gminy Blanzy André Louisowi Quincy’emu oraz Henriemu Ratajczakowi. – Dziękuję za starania, jakie podejmujecie Panowie na rzecz rozwoju Województwa Lubuskiego oraz pielęgnowania polskiej tradycji i kultury na terenie Francji  – mówił Wicemarszałek Województwa Stanisław Tomczyszyn, dokonując aktu odznaczenia. – Dziękuję panu Marszałkowi za przybycie, a naszym odznaczonym dziś gościom składam serdeczne gratulacje – dodał Burmistrz Paweł Lichtański.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl