Iłowa w zarządzie Zrzeszenia Gmin

Podczas konwentu wyborczego Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego wybrano nowe władze.

Członkiem zarządu został Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, który wraz z siedmioma innymi samorządowcami przez kolejne 5 lat będzie pracował na rzecz gmin województwa lubuskiego.

30 stycznia br. w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie, podczas którego obecnych było 77 włodarzy (na 82 gminy należące do Zrzeszenia).  Zgodnie z regulaminem wyborczym uczestnicy spotkania wybrali spośród siebie nowego prezesa Zrzeszenia na następna 5-letnią kadencję. Został nim burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, który zastąpił na tym stanowisku Wadima Tyszkiewicza.

Walne Zebranie Członków wybrało również zarząd Zrzeszenia w składzie:

  1. Sylwia Łaźniewska – burmistrz Dobiegniewa (po ukonstytuowaniu się zarządu została wybrana I Wiceprezesem Zrzeszenia).
  2. Krystyna Pławska – wójt Gminy Bogdaniec.
  3. Ryszard Kowalczuk – wójt Gminy Brody (po ukonstytuowaniu się zarządu został wybrany II Wiceprezesem Zrzeszenia).
  4. Paweł Jagasek – burmistrz Kożuchowa (po ukonstytuowaniu się zarządu został wybrany skarbnikiem).
  5. Bartłomiej Kucharyk – wójt Gminy Przytoczna (po ukonstytuowaniu się zarządu został wybrany sekretarzem).
  6. Paweł Lichtański – burmistrz Iłowej.
  7. Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli.

Nowy zarząd będzie kierował Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego przez następne 5 lat podejmując działania na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego.