Iłowa zmienia się na dobre

Trwają prace remontowe ulic Drzymały, Młyńskiej oraz 1-go Maja w Iłowej.

Zadanie pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  obejmie także modernizację ulicy Żeromskiego oraz ulicy Konopnickiej.

Gmina Iłowa otrzymała na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w wysokości 50% kosztów inwestycji. Zakończenie prac przewidziano 30 września 2016 r.

Generalny wykonawca przebudowy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lubania, rozpoczął prace drogowe od modernizacji ulicy Drzymały, na której ułożona została kostka bazaltowa.

Kontynuowany jest także pierwszy etap modernizacji ulicy Młyńskiej polegający na remoncie kanalizacji burzowej. W kolejnych etapach wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodniki.

Ulice Żeromskiego, Konopnickiej oraz Młyńska wyłożone zostaną masą asfaltową. Ulica Drzymały (na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Żeromskiego) oraz 1-go Maja (odcinek od ul. Drzymały w kierunku Placu Wolności) zostaną pokryte kostką bazaltową. Inwestycja obejmuje także modernizację chodników, na których ułożony zostanie polbruk.

Ponadto rozpoczęto przebudowę placu przed Urzędem Miejskim. Od strony ulicy Drzymały powstaje parking dla samochodów. Częściowo usunięto także betonowe ogrodzenie – Zagospodarowany teren zmieni się nie tylko pod względem wizualnym, ale przede wszystkim funkcjonalnym. Wydzielone miejsce parkingowe służyć będzie niepełnosprawnym mieszkańcom gminy – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl