Iłowa zorientowana na promocję

Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie działań promujących Gminę Iłowa w 2018 roku. 

 

W przypadku otrzymania dofinansowania z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, wspólnie z partnerską Gminą Jänschwalde, będziemy realizować dwa transgraniczne projekty, mające na celu promocję obu regionów, zarówno pod względem turystycznym, kulturowym jak i społecznym.

W ramach realizacji działania pt. Iłowa i Jänschwalde w obiektywie, zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny, którego celem będzie ukazanie lokalnych wydarzeń, ludzi, piękna przyrodniczego i turystycznego tych przygranicznych miejsc. Zwieńczeniem wspólnego projektu będzie wydanie albumu, stanowiącego kompilację najciekawszych prac. W ramach zadania wykonana zostanie wystawa fotografii, zaplanowano także liczne działania towarzyszące.

Zadanie oszacowano na ponad 14 tys. Euro. Wkład własny gminy to jedynie 705 Euro.

W maju 2018 roku zaplanowano punkt kulminacyjny drugiego projektu pt. Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde. W ramach działania zorganizowana zostanie konferencja o zasięgu wojewódzkim. Do aktywnego udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną specjaliści z zakresu promocji miast i gmin. Wykonane zostaną także tablice turystyczno- informacyjne. Wartość całego projektu to blisko 16 tys. Euro. Wkład własny Gminy Iłowa to 790 Euro.

Zadania realizowane będą w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna “ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl