Inicjatywy lokalne dofinansowane

Gmina Iłowa dofinansowała cztery wnioski złożone w ramach tegorocznych inicjatyw lokalnych.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

22 kwietnia 2016 r. zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych dokonał oceny wniosków złożonych do 31 marca br.

Dofinansowane zostały zadania:

  • Wniosek złożony przez grupę mieszkańców zamieszkałych przy ul. Ogrodowej 16B-J w sprawie udzielenia dofinansowania do inicjatywy lokalnej polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego (wymiana 4 lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanych przy wielorodzinnym budynku przy ul. Ogrodowej (SM Włókniarz)).

Kwota dofinansowania to 6 tys. 645 zł. Wkład własny wnioskodawców to 1 tys. 173 zł.

  • Wniosek reprezentanta grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Czyżowek 67-69-71 w sprawie udzielenia dofinansowania do inicjatywy lokalnej polegającej na zakupie i montażu 3 stojaków rowerowych oraz 3 koszy na śmieci.

Kwota dofinansowania to 2 tys. 035 zł. Wkład własny wnioskodawców to 440 zł.

  • Wniosek reprezentanta grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Czyżowek 79-81-83 w sprawie udzielenia dofinansowania do inicjatywy lokalnej polegającej na zakupie i montażu 3 stojaków rowerowych oraz 3 koszy na śmieci.

Kwota dofinansowania to 2 tys. 035 zł. Wkład własny wnioskodawców to 440 zł.

  • Wniosek reprezentanta grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Czyżowek 61-63-65 w sprawie udzielenia dofinansowania do inicjatywy lokalnej polegającej na zakupie i montażu 3 stojaków rowerowych oraz 3 koszy na śmieci.

Kwota dofinansowania to 2 tys. 035 zł. Wkład własny wnioskodawców to 440 zł.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl