Jak promować to, co najlepsze?

O znaczeniu promocji gmin w regionie transgranicznym, dyskutowali zebrani 8 maja 2018 roku w Iłowej, przedstawiciele dwóch partnerskich gmin – Iłowa i Jänschwalde.

 

Konferencja pt. „Znaczenie promocji gmin w regionie transgranicznym” zorganizowana została w ramach projektu pt. „Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska  2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele ściennych samorządów, kierownicy jednostek organizacyjnych zainteresowani promocją w regionie przygranicznym jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

-Wspólnie z Gminą Jänschwalde zorganizowaliśmy prelekcje dotyczące m.in. wspierania promocji samorządów oraz promowania turystyki w regionie transgranicznym – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Zebrani wysłuchali wystąpienia Jadwigi Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Lotur”, która mówiła o „Trójstopniowym systemie zarządzania promocją polskiej turystyki” a także Huberta Małyszczyka, który przedstawił referat pt. „Rola Polsko – Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze we wspieraniu promocji samorządów w regionie transgranicznym”. „Region Peitzer pomiędzy Szprewaldem i Schlaubetal” zaprezentowała Nadin Adam i Dirk Redies z Biura Turystycznego w Peitz.

-Bardzo się cieszę, że wspólnie z naszym partnerem z Niemiec – Gminą Jänchwalde, udało się zrealizować kolejny bardzo ciekawy projekt. Jest dumny z naszej dobrej współpracy i dziękuję wszystkim, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, za tak liczne przybycie na dzisiejszą konferencję, która jest miłym podsumowaniem kilkumiesięcznych, wspólnych prac projektowych naszych gmin. Tablice promocyjne, które wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Wdowiakiem oraz byłym Burmistrzem Jänschwalde Heinzem Schwietzerem i Panią Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jadwigą Błoch odsłoniliśmy, symbolizują trwałą przyjaźń i dobrą współpracę naszych gmin, z czego jestem niezwykle dumny – dodał P. Lichtański.

W spotkaniu, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu wzięło udział blisko osiemdziesiąt osób.

LIST WOJEWODY LUBUSKIEGO