Dotacja dla OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Iłowej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 
Wsparcia udzielono w ramach programu Mały Strażak na zadanie pt. Podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt, dzięki czemu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Iłowej otrzymała kwotę 19 tysięcy 800 złotych na unowocześnienie potencjału technicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska, poważnych awarii oraz ich skutków na terenie województwa lubuskiego.
W ramach otrzymanego dofinansowania oraz przy udziale środków własnych gminy Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej zakupiła dwie sztuki ubrań specjalnych, cztery pary butów specjalnych, cztery pary butów specjalnych gumowych, cztery pary rękawic, dwie pary ubrań koszarowych, zestaw węży tłocznych, nożyce dielektryczne i megafon.
Dzięki realizacji projektu strażacy przeprowadzili kurs szkoleniowy pierwszej pomocy dla dzieci z terenu gminy Iłowa oraz prelekcje, dzięki którym najmłodsi dowiedzieli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Jak zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie udzielania pierwszej pomocy. Poznały także zawartość torby medycznej, którą strażacy zawsze zabierają ze sobą na akcję ratunkową.