Iłowa w Legnickiej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej

Jesteśmy w Strefie!

Rada Ministrów przyjęła projekt włączenia, w granice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gruntów położonych w Iłowej przy Autostradzie A-18 (Podstrefa Azalia).

Mowa o ponad 52 ha gruntów zlokalizowanych na terenie naszej gminy, które czekają na inwestorów. – Działki wchodzące w skład Podstrefy Azalia są terenami niezabudowanymi, czystymi ekologicznie i przeznaczonymi pod zabudowę przemysłową. – mówi Burmistrz Iłowej.

Gminne tereny inwestycyjne podłączone są do miejskiej oczyszczalni ścieków. Przebiegają przez nie linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia. Możliwe jest także dodatkowe zaopatrzenie w energię poprzez wybudowanie stacji transformatorowej.

– Włączenie gminnych terenów inwestycyjnych do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje ogromną szansę na zaktywizowanie terenów przy autostradzie A-18 oraz powstanie przy niej strefy przemysłowej, w której nasi mieszkańcy będą mogli pracować. – podsumował P. Lichtański.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych terenami inwestycyjnymi w Gminie Iłowa, zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu inaugurującym włączenie gruntów Aktywności Gospodarczej do LSSE, które odbędzie się 16 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w auli Pałacu w Parku Dworskim w Iłowej. 

GMINA IŁOWA W LSSE

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl