Jubileusz partnerstwa gmin

„Przyjaźń jest nie tylko drogocennym podarunkiem, lecz również trwałym obowiązkiem”. 20 sierpnia 2016 roku przedstawiciele gmin Iłowa oraz Jänschwalde świętowali 10-lecie partnerstwa.

-Akt partnerstwa pomiędzy Gminą Iłowa a niemiecką Gminą Jänschwalde, podpisany 23 czerwca 2006 r., poprzedziły mniej formalne kontakty pomiędzy  Klubem Sportowym Orzeł Konin Żagański a klubem z Jänschwalde – mówi Józef Brzezicki, który w roku 2006 pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. – Dużą rolę w nawiązaniu kontaktów partnerskich odegrał ówczesny Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Pan Zbigniew Turski oraz  sołtys Konina Żagańskiego i jednocześnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Jan Kotzbach – dodaje Kierownik ZGKiM J. Brzezicki.

Jednak dopiero po podpisaniu umowy partnerskiej kontakty pomiędzy obiema gminami zostały trwale zacieśnione. – Sportowcy z Konina Żagańskiego uczestniczyli w zawodach w Niemczech i odwrotnie. Również lokalni strażacy owocnie współpracowali ze strażakami z Niemiec – mówi J. Brzezicki dodając, że bezpośrednio po podpisaniu umowy partnerskiej iłowska Orkiestra Dęta nawiązała bliski kontakt z Orkiestrą Dętą z Jänschwalde, czego efektem są wspólne koncerty oraz występy na festiwalach i przeglądach muzycznych.

Kilkunastoletnia  współpraca zaowocowała wieloma wspólnymi działaniami. W latach 2008-2014 Gminne Centrum Kultury i Sportu zrealizowało kilka projektów m.in. „Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne” (3 edycje), „Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów”, Kreatywny Senior, „Polsko-Niemiecki Plener Malarski”, festyn „Kwiaty Iłowej”, „Transgraniczny Młodzieżowy Turniej Sportowy Wiosna 2014”.

Podpisany w 2006 roku akt partnerstwa formułował wspólne cele i założenia polityki równouprawnienia i wzajemności. Partnerzy zobowiązali się do wspierania i intensyfikowania stosunków w zakresie kulturalnym, gospodarczym, sportowym i turystycznym.

Podczas sobotniego spotkania w niemieckim Jänschwalde, burmistrz Helmut Badtke nie krył wzruszenia, gdy zwracał się do zebranych – Pomimo, iż język jest dla nas barierą potrafimy dobrze współpracować. Mam nadzieję, że nadal będziemy pielęgnować wzajemną przyjaźń i założenia, które dziesięć lat temu zostały zawarte w akcie partnerstwa. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli nasza przyjaźń będzie nadal trwała i owocowała wspólnymi projektami.

W uroczystości uczestniczył także były burmistrz Jänschwalde Heinz Schwietzer, który wraz z Dyrektorem Urzędu dr jur. Guido Odendahl oraz Burmistrzem Iłowej Aleksandrem Janusem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Brzezickim podpisywał w 2006 roku akt partnerstwa gmin Iłowa – Jänschwalde.

– W historii współpracy Gminy Iłowa i Jänschwalde realizowano liczne projekty z zakresu kultury i sportu – mówił Burmistrz Paweł Lichtański – 19 sierpnia br. złożyliśmy wniosek w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do strefy aktywności gospodarczej w Gminie Iłowa. Nasi niemieccy partnerzy wsparli wniosek podpisując stosowne dokumenty o dofinansowanie. Jeśli uda się uzyskać wsparcie finansowe, będzie to pierwsza inwestycja infrastrukturalna wsparta przez Jänschwalde i finansowana w dużej części ze środków zewnętrznych – dodał burmistrz. P. Lichtański podziękował podczas uroczystości wszystkim osobom, które przyczyniają się do pogłębiania współpracy i przyjaźni Gminy Iłowa z Jänschwalde.

Podczas pobytu w Niemczech przedstawiciele naszej gminy rozmawiali również z premierem landu Brandenburgia Dietmarem Woidke. Premier Brandenburgii podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej i przyjaźni polsko-niemieckiej. D. Woidke jest ponadto Koordynatorem Rządu RFN ds. kontaktów polsko-niemieckich.

Gminę Iłowa w spotkaniu reprezentowali m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak, dyrektor GCKiS Maria Żarska, kierownik ZGKiM Józef Brzezicki, kierownik orkiestry Jan Jedynak oraz kilkuosobowa grupa reprezentująca Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl