Kluby mają wsparcie

Klub Piłkarski „Piast” oraz Akademia Sportu otrzymały po 10 tysięcy złotych dofinansowania w ramach Rządowego Programu „KLUB”, rozwijającego sport poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego. Kluby mogą również zdecydować o przeznaczeniu dofinansowania na wsparcie pracy trenerów.

Ponadto każdego roku w ramach zadania pod nazwą „poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych w Gminie Iłowa” udzielane są dotacje celowe dla lokalnych klubów: Akademia Sportu Iłowa, Klub Sportowy „Piast”, Płomień Czerna, TTS Orzeł Konin Żagański, Klub Oyama Karate „Fudo” Iłowa.

Wysokość tegorocznych środków budżetowych przeznaczonych na poprawę jakości uprawiania sportu w gminie to ponad 266 tysięcy złotych.