Kolejne działania dla bezpieczeństwa

Podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (4.11.2020) ogłoszono nowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać będą od 9 do 29 listopada.

 

Poniżej najważniejsze wytyczne, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku:

EDUKACJA, KULTURA, SPORT

 • Klasy 1-3 szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
 • Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada.
 • Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.
 • Zawieszona działalność basenów, aquaoarków, siłowni.
 • Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności.

ŻYCIE SPOŁECZNE

 • Domy kultury, teatry, kina, muzea, galerie sztuki, ogniska muzyczne itp. zamknięte do 29 listopada.
 • Kościoły – 1 os./15m kw.
 • Od godz. 8:00 do 16.00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. (od poniedziałku do piątku) pod opieką osoby dorosłej.
 • Zgromadzenia publiczne do 5 osób.
 • Zakaz organizacji spotkań i imprez.
 • Ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (wyjątkiem są sprawy zawodowe, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych, oraz uczestnictwo w sprawowaniu kultu religijnego).

GOSPODARKA

 • Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych (pozostają otwarte sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, wyrobami medycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, dla zwierząt oraz prasą)
 • W sklepach do 100m kw. – 1 os/10 m kw.,  w sklepach powyżej 100 m kw. – 1 os./15 m kw.
 • Hotele dostępne tylko dla osób przebywających w podróży służbowej.
 • Działalność sanatoriów zawieszona.
 • Lokale gastronomiczne mogą serwować posiłki jedynie na wynos i dowóz.
 • W transporcie publicznym może być zajętych tylko 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc.

Wprowadzone obostrzenia są ostatnim etapem przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Apelujemy o ich przestrzeganie. Najlepszą metodą walki z wirusem jest odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich.

W związku z nowymi obostrzeniami przygotowano działania antykryzysowe dla polskich przedsiębiorców:

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

 1. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

 1. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże.

 1. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

 1. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Dla kogo: wszystkie branże.

 1. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

 1. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

 1. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez Powiatów Urzędów Pracy.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

 1. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji.

 1. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Dla kogo: branża transportowa.