Kolejny raz usuwamy azbest

15 listopada 2017 roku rusza drugi nabór wniosków na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Iłowa w 2018 roku. 

 

Ostatnia akcja, podczas której udało się unieszkodliwić 4642 m² azbestu, pochodzącego głównie z pokryć dachowych na prywatnych posesjach, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z tym Gmina Iłowa ogłosiła drugi nabór wniosków na usunięcie wyrobów azbestowych.

Zgłoszenia przyjmowane są od 15 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Iłowej (tel. 68 368 14 11).

Wzór wniosku znajduje się poniżej:

Zarządzenie nr 302/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iłowa na lata 2017-2032”

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl