Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe

W naszej gminie realizowany jest projekt pt. „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”.

 

Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w ośmiu gminach: Iłowa, Nowe Miasteczko, Tuplice, Otyń, Wymiarki, Brody, Kargowa, Szczaniec, w tym: zwiększenie umiejętności 564 dzieci w wieku 3-6 lat w zakresie matematyczno-przyrodniczym, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Projekt zakłada również doskonalenie zawodowe do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 31 nauczycieli w okresie od 1.10.2019 do 31.03.2021. W naszej gminie programem objętych zostało sześciu wychowawców przedszkola.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Dofinansowanie projektu z UE to 516 821,00 PLN.

Kwota dofinansowania do realizacji zadania w naszej gminie to 57 tys. 200 zł.