Komunikat dot. awarii sieci wodociągowej

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie wystąpiła awaria pompy w studni głębinowej.

W sobotę, 14 maja, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zdemontowali uszkodzona pompę, która przekazana została do kapitalnego remontu.
Woda, dostarczana mieszkańcom sołectw: Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko oraz Żaganiec, dostarczana jest obecnie bez przeszkód, jednak prosimy, aby w miarę możliwości ograniczyć jej zużycie do czasu naprawy drugiej uszkodzonej studni.
Przepraszamy za utrudnienia.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Iłowej